Alla Våra Tjänster

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår. Alla aktiebolag måste varje år upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Nordens Redovisningsbyrå AB hjälper dig med detta. Vi sköter även dialogen med revisorn i de fall bokföringen och årsredovisningen ska genomgå revision. Vi har goda kontakter med revisionsbyråer och kan även rekommendera lämpliga revisionsbyråer som passar just ditt företags behov.

Faktureringstjänster

Företags rutiner för fakturering kan se olika ut. Oberoende vilken lösning som ert företag väljer kan Nordens Redovisningsbyrå AB vara behjälplig. För de kunder som själva vill skicka ut fakturor kan det göras direkt i Nordens Redovisningsbyrå AB bokföringsprogram. För de kunder som hellre vill få hjälp med att skicka ut fakturor kan vi även göra detta åt er. 

Inkomstdeklaration

Alla skattskyldiga fysiska personer och företag måste varje år lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. I inkomstdeklarationen framgår vilken skatt företaget ska betala. Att korrekt fylla i inkomstdeklarationer är viktigt men upplevs ibland som svårt. Nordens Redovisningsbyrå AB hjälper till att upprätta och rapportera in våra kunders inkomstdeklarationer – både för företaget och dess ägare

Lönehantering

Att sköta lönehanteringen kan både vara tidskrävande och krångligt – i synnerhet bokföringen och skatterapporteringen. Nordens Redovisningsbyrå AB hjälper dig med detta. Som kund rapporterar du bara varje månad in vilken lön du kommer betala ut till respektive anställd så sköter vi sedan all bokföring och rapportering till Skatteverket. 

Bokslut​​

När ett räkenskapsår är slut gör alla bolag i princip ett årsbokslut som sedan ligger till grund för inkomstdeklaration och årsredovisningen när det gäller aktiebolag. Under upprättandet av ett årsbokslut behöver bokslutsdispositioner göras. Dessa syftar till att skapa en mer rättvis bild över den ekonomiska verksamheten och kan vara viktig ur skattesynpunkt. Nordens Redovisningsbyrå AB hjälper ditt företag att skapa ett årsbokslut och bistår med rådgivning kring bokslutstransaktioner

Löpande bokföring

Löpande bokföring är termen för att kontinuerligt bokföra alla ekonomiska transaktioner i ditt företag. Nordens Redovisningsbyrå AB är en helhetsleverantör av bokföringstjänster och erbjuder utöver den löpande bokföringen hjälp med skatterapportering som till exempel momsredovisning till Skatteverket.
Att rapportera hur mycket företaget ska betala i skatt är något alla företag måste göra. Många företagare tycker att skatterapporteringen kan vara komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom olika rapporter ofta ska skickas in med olika frekvens. Oberoende hur ditt företags behov ser ut så kan du som kund hos Nordens Redovisningsbyrå AB lugnt lämna över ansvaret att rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter ditt företag behöver betala, och när.