Affärsplan

Affärsplan

Vi hjälper dig med din affärsplanering

Affärsplanering sker alltid utifrån kundens behov. Det innebär att både omfattning, hur vi arbetar och vad de olika delarna kommer att innehålla, är individuellt och något vi jobbar fram gemensamt, Ibland är det beräkningar av olika slag som behöver störst utrymme. Investeringskalkyler och beräkningar av lönsamhet till exempel. I ett annat fall behöver mer arbete läggas på en marknadsplan, där det blir tydligt hur och till vem produkterna ska säljas, vilket pris du behöver ta ut och volym som behöver tillverkas. Oavsett dina behov så hjälper vi dig.