Årsredovisning  Bokslut

Årsredovisning / Bokslut
Bokslut

Årsredovisningen är en sammanställning av ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår.

Alla aktiebolag måste varje år upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Nordens Redovisningsbyrå AB hjälper dig med detta. Vi sköter även dialogen med revisorn i de fall bokföringen och årsredovisningen ska genomgå revision. Vi har goda kontakter med revisionsbyråer och kan även rekommendera lämpliga revisionsbyråer som passar just ditt företags behov.

När ett räkenskapsår är slut gör alla bolag i princip ett årsbokslut som sedan ligger till grund för inkomstdeklaration och årsredovisningen när det gäller aktiebolag. Under upprättandet av ett årsbokslut behöver bokslutsdispositioner göras. Dessa syftar till att skapa en mer rättvis bild över den ekonomiska verksamheten och kan vara viktig ur skattesynpunkt. Nordens Redovisningsbyrå AB hjälper ditt företag att skapa ett årsbokslut och bistår med rådgivning kring bokslutstransaktioner.